czwartek, 2 kwietnia 2009

NSIS - obsługa różnych typów plików konfiguracyjnych

Sława!

Czasami zdarza się, że robiąc instalator do swojej aplikacji, chcemy jednocześnie zawrzeć w nim podstawową konfigurację swojego produktu tak, aby po procesie instalacji nadawał się on w większości przypadków już do użycia. Jeżeli dla tego produktu konfiguracja taka sprowadza się do wypełnienia dwóch, trzech pól i zapisania ich wartości w docelowym pliku, nie nastręcza to zbytnich trudności. Ot, wystarczy zrobić plik *.ini strony, skrobnąć funkcję obsługi i voila. Pikuś, morda, gitara gra. :)

Problemik (ale przecież, jak zawsze w naszym wypadku, tyci, tyciunki ;)) może się zacząć robić wtedy, kiedy tych produktów zaczyna być więcej, albo tych pól do konfiguracji zaczyna się mnożyć ponad jedną stronę, albo...

Wtedy przydałoby się oczywiście jakoś sobie pracę usprawnić. Jednym z możliwych rozwiązań, jest wykorzystanie do tego celu plików... *.ini. Otóż okazuje się, że każdy z elementów strony, jak i strona jako całość może mieć również właściwości niestandardowe, które można wykorzystać do przechowywania informacji potrzebnych dla naszych uniwersalnych funkcji/makr obsługujących konfigurację.

Załóżmy, że plik konfiguracyjny jest plikiem XML, wtedy do pól dodawać możemy informację o XPath skąd i gdzie potrzebujemy pobrać i zapisać wartości. W naszym pliku ini znaleźć się może więc coś takiego.

[Settings]
NumFields=3
TargetFile=config.xml

[Field 3]
Type=GroupBox
Left=3
Top=4
Right=145
Bottom=135
Text=Configuration

[Field 1]
Type=Label
Left=9
Top=15
Right=110
Bottom=24
Text=SMTP server:

[Field 2]
Type=Text
Left=9
Top=26
Right=141
Bottom=36
State=smtp.host
MinLen=1
Flags=
XPath=/mail-module/mail-sender/smtp-host

Natomiast kod odpowiedzialny za inicjalizowanie wyświetlania strony miałby postać mniej więcej taką:

${xml::LoadFile} '$TARGETDIR\$TARGETFILE' $0
${If} $0 == 0
  ReadIniStr $NUMFIELDS $INIFILE "Settings" "NumFields"

  ${For} $R9 1 $NUMFIELDS
   ${xml::RootElement} $0 $1
   ReadIniStr $XP $INIFILE 'Field $R9' 'XPath'

   ${If} $XP != ""
     ${xml::XPathNode} $XP $0

     ${If} $0 == 0
      ${xml::GetText} $1 $0
     ${EndIf}

     ${If} $0 == 0
      WriteINIStr $INIFILE 'Field $R9' 'State' '$1'
     ${Else}
      MessageBox MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION 'Error during reading:$\r$\nFile: $TARGETDIR\$TARGETFILE$\r$\nXpath: $XP'
     ${EndIf}
   ${EndIf}
  ${Next}

  InstallOptions::initDialog /NOUNLOAD $INIFILE
  Pop $HWND

  InstallOptions::show /NOUNLOAD
${Else}
  MessageBox MB_OK "Can't find file: $TARGETDIR\$TARGETFILE"
  Abort
${EndIf}

Na analogicznej zasadzie konstruujemy funkcje zapisujące do pliku XML, używając mniej więcej czegoś takiego:

ReadIniStr $NUMFIELDS $INIFILE "Settings" "NumFields"

${For} $R9 1 $NUMFIELDS
  ReadIniStr $XP $INIFILE 'Field $R9' 'XPath'

  ${If} $XP != ''
   ReadIniStr $0 $INIFILE "Field $R9" "State"
         
   ${xml::RootElement} $1 $1
   ${xml::XPathNode} $XP $1
   ${xml::SetText} $0 $1
   ${xml::SaveFile} '$TARGETDIR\$TARGETFILE' $1
  ${EndIf}
${Next}

Dzięki temu tworzenie kolejnych konfiguracji sprowadzi się jedynie do ustawienie odpowiednich wartości w plikach *.ini. Jeżeli jeszcze wydzielimy sobie wieloużywalny kod do plików nagłówkowych, tworzenie instalatorów na pęczki będzie niczym bułka z masłem na śniadanko. :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz